Oferta

Elektrotechnika i automatyka

Nasza firma działa głównie na rynku zleceń elektroenergetycznych. Jednakże wraz ze zmianami na rynku, my także rozwijaliśmy w kierunku poszerzenia naszej oferty. Obsługujemy klientów indywidualnych i biznesowych, a także instytucje. Obecnie realizujemy zlecenie na następujące usługi:

 • zarządzanie nieruchomościami,
 • projektowanie, wykonawstwo i nadzór instalacji elektrycznych,
 • projektowanie, wykonawstwo i nadzór ogólnobudowlany,
 • przeglądy:
  • techniczne budynków,
  • instalacji elektrycznych,
  • instalacji gazowych,
 • audyty i certyfikaty energetyczne budynków,
 • termomodernizacja (oszczędność energii).

Termomodernizacja

W ostatnich latach jest to niezwykle istotny aspekt związany z budynkami, zarówno tymi dopiero stawianymi jak i już istniejącymi. Szczególnie w przypadku tych ostatnich koniecznie jest podjęcie działań zmierzających w kierunku zmniejszenia ilości ciepła, która ucieka z budynku. W tym celu dokonujemy najpierw audytu energetycznego wstępnego. Następnie opracowujemy projekt niezbędnych zmian, których celem jest zmiana i poprawa stanu budynku pod tym względem. Możemy również dokonać określonych modernizacji, głównie polegających na dokładnym zaizolowaniu budynku, zarówno ścian jak i dachu, a następnie dokonujemy ponownego audyty i wydajemy certyfikat energetyczny.

Wszystkie zlecenia realizujemy terminowo i po uzgodnionych cenach.

Posiadamy niezbędne uprawnienia.